Uudised

Makrokeskkonna mõju tööstuse arengule

2022-12-26
Alates 14. viieaastaplaanist on rahvusvaheline ja siseriiklik olukord olnud keeruline ja muutlik, mis on avaldanud märkimisväärset mõju riigi majandusele ja inimeste toimetulekule ning avaldab tohutut ja laiaulatuslikku mõju trükitööstusele.

Makrokeskkonna mõju tööstuse arengule
1. Sotsiaalne tase
Aastatel 2020–2022 on epideemia kestnud kolmandat aastat. Kodumaine epideemia on jätkunud ja taastunud ning välisepideemia on möllanud. Palju on kannatada saanud ka pakendi- ja trükiettevõtted.
2022. aasta esimesel poolel on peamisteks ilminguteks trükitellimuste vähenemine, trükitoor- ja abimaterjalide kehv ringlus, ettevõtete raskused täisvõimsusel tootmist käivitada ning suutmatus tooteid õigeaegselt tarnida. Need ebasoodsad tegurid segasid ettevõtete normaalset töökorda ja põhjustasid etapiviisilise tootmise stagnatsiooni.
Ekspordiseadmete paigaldamisel, kasutuselevõtul ja normaalsel kasutamisel võib tekkida raskusi, mis mõjutab veelgi pakenditööstuse arengut.
Kodumaiste keskkonnakaitsepoliitikate ja tööstuse juurdepääsupoliitikate rakendamine soodustab jätkuvalt pakendi- ja trükiettevõtete tootmisvõimsuse integreerimist ja paigutuse kohandamist ning soodustab tööstuse arengut mastaabi ja spetsialiseerumise suunas. Tööstuse kontsentratsiooni pideva paranemisega koonduvad tööstusressursid suuremate tootmistõhususe ja madalamate kuludega suurettevõtetesse.
2. Majanduslik tase
Hiina ja USA vaheline kaubandussõda ning Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt on toonud kaasa osade toorainete hinnatõusu. Vastavalt on tõusnud trüki- ja pakendamisettevõtete kulud ning ettevõtete tulud ei ole kasvanud. Seetõttu hoiavad paljud ettevõtted järgmiseks ettevõtete planeerimise ja arendamise sammuks rahakotist kõvasti kinni ja hoiavad äraootavat hoiakut.

Järeldus

Tänapäeva maailmas ei saa ükski tööstus muutuda saareks ja seda mõjutavad paratamatult ka makrokeskkonna muutused. Trüki- ja pakendamisseadmete tööstuse jaoks on meie jõupingutuste suund süsinikdioksiidi vähendamise, põhitehnoloogia ja toodete lokaliseerimise suunas.Teenindus ja kvaliteet on alati olnud SINST ettevõtte eesmärk.

Jagage positiivset tagasisidet ühelt meie kliendilt. Olge tänulikud igale oma kliendile.SINST keskendub trükkimisele ja pakkimisele.